BILJETTER

Biljetter till vårens föreställningar släpps den 18 december.

Biljetter beställer och köper du i Biljettkassan på Hässleholms kulturhus, tel 0451-26 66 70 eller www.nortic.se

Välkommen!