BILJETTER

Biljetter beställer och köper du i Biljettkassan på Hässleholms kulturhus, tel 0451-26 66 70 eller www.nortic.se

Välkommen!